Siirry suoraan sivusisältöön

Opiskelu aikuisena

Aikuisena opiskelu on todennäköisesti hyvin erilainen kokemus kuin koulunkäynti nuoruudessa. Opiskelu- ja opetustavoissa otetaan huomioon aikuisopiskelijan vahvuudet ja toisaalta työelämän ja perheen asettamat vaatimukset. Opiskeleminen on yleensä käytännönläheistä ja opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden asiantuntemusta ja kokemusta.

Aikuisopiskelussa on mahdollista yhdistää työ ja opiskelu, mutta se vaatii ajankäytön tarkkaa suunnittelua. Pyydä apua ja neuvoja jo hakeutuessasi opiskelemaan, jotta voit järkevästi hyödyntää erilaisia opiskelumuotoja. Opiskelijan itsensä on tärkeää pystyä arvioimaan realistisesti kuinka paljon pystyy tekemään ja käyttämään aikaa opiskeluun.

Opintojen alkuvaiheessa on syytä valmistautua siihen, että opiskelemaan täytyy opetella, etenkin jos edellisistä opinnoista on kulunut aikaa. Tällä tavalla löytyy oma tapa oppia. Tarvetta korostaa se, että opetusmenetelmät ovat kehittyneet ja muuttuneet kaikilla koulutustasoilla.

Aikuisen ei tarvitse aloittaa alusta

Aikuisopiskelussa korostuvat opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet. Tämä tarkoittaa tutkintoon valmistavissa koulutuksissa sitä, että aikaisemmin hankittu osaaminen ja suoritetut tutkinnot otetaan huomioon. Samoja asioita ei tarvitse opiskella useaan kertaan. Opintojen korvaavuudet selvitetään tapauskohtaisesti ja niissä on eroja eri koulutustasojen ja oppilaitosten välillä.